TARIEF
Mijn uurtarief is € 49,00 inclusief BTW. Over het gebruikte materiaal bereken ik 21% BTW.
Voorrijdkosten binnen de stadsgrenzen van Zwolle bereken ik niet, buiten de stadsgrenzen reken ik een kilometervergoeding van € 0,25 per gereden kilometer.
Als er parkeerkosten zijn, breng ik die in rekening.